Catrin Eggers

AD LIB Konsult

Föredrag: Värsting eller kompis

 

AD LIB Konsult

 

 

Hur man bygger en bra självkänsla hos det lilla barnet

Bemötande – Samspel – Social kompetens

En bra självkänsla skapar valfrihet, mod, flexibilitet, kreativitet, livskvalitet. Vi går igenom vad som är viktigt, de tre första åren. Freire, Piaget, Erikson, Miller och Abrahamsson har alla olika idéer och forskningsresultat som presenteras på ett överskådligt sätt.

 

Utrymme ges för egna frågor.

 

1,5 timmar inklusive egna frågor 2 700:-

 

 

Föredrag: Härskarteknik vem bestämmer

 

AD LIB Konsult

 

1,5 timmar inklusive egna frågor 2 700:-

 

 

Föredrag: Hur förebygga uppkomsten av tidig stress

 

AD LIB Konsult

 

1,5 timmar inklusive egna frågor 2 700:-

 

Olika föredrag

 

 

VÄRSTING ELLER KOMPIS

 

HÄRSKARTEKNIK VEM BESTÄMMER

 

HUR FÖREBYGGA UPPKOMSTEN AV TIDIG STRESS