Catrin Eggers

AD LIB Konsult

Föräldrautbildning - Liten blir stor

 

AD LIB Konsult

 

 

Nu är det hög tid att titta på vad du tycker ”stör” i samvaron

med ditt barn.

Maktlekar och annat växer i omfång

Win-Win metoden

Föräldrarsamtal om barn o barns behov

Kom med dina frågor, undringar o funderingar.

ALLA frågeställningar tankar är välkomna.

 

Upplägg

Enskilda samtal 40 minuter 470 :-

 

Mindre grupp 4-6 personer

1,5 timma /gång träffas varannan vecka

5 träffar 7,5 timmar 2100:-

 

Sekretess, allt stannar i rummet

 

Välkomna!

 

 

 

Teaterskola för äldre 40-90 år

 

Stå på scenen-dröm?

Nu kan du förverkliga den drömmen

Alla som vill stå på scenen, ovan som van, spelar ingen roll, du är med på dina villkor. Du får träna och lära dig allt, tillsammans vi gör en föreställning, och vi går ut med den, när alla är nöjda, vi tränar

 

 • Uttryck
 • Röst
 • Tal
 • Scenisk närvaro
 • Komik
 • Improvisation

 

Kursen sker i Vuxenskolans regi. Ledare är Catrin Eggers som har lång utbildning i regi samt satt upp ca 30 föreställningar i livet.

 

Vi träffas varje 14 dag 2 eftermiddagar i månaden.

 

 

 

Sångteknik: Röstbefrielse

 

AD LIB Konsult

 

Kan du tala kan du sjunga

Metoden har benämningen Roy Hart-metoden. Den går ut på att återta eller återfå tillgång till den röstkapacitet du hade från början. Detta gör du med rösten som medhjälpare genom att ”massera” de inre psykiska och fysiska hinder, blockeringar och spänningar som ligger mellan dig och den röst du skulle vilja ha. Du arbetar med det du inte är nöjd med. Du förstärker och tränar din röst, du hittar mer och mer av din röst och får mer tillgång till dig själv. Du tränar sånger och gör sångmonodraman, d.v.s. du tar fasta på två eller fler personligheter inom dig själv som du sjunger i dialogform, du sång-gestaltar minnen, fantiserar och leker med djurläten. Du masserar och masserar när du samtidigt ljuder med din röst. I stor sett använder du din röst med dig själv i olika övningar.

 

 

Röstpedagog

 

 • Hur vill du sjunga?
 • Uttryck
 • Förmedling
 • Scenisk närvaro
 • Text
 • Melodi

   

Vi kommer att arbeta med:

Röstens olika djup och färger

Hinder och blockeringar

Kroppen och rösten

Psykologiska individuella spärrrar

Röstmedvetande- kroppsmedvetande

Känslor i rösten – uttryck och förmedling

Gruppdynamik

Kommunikation

Sånger: melodi, text, känsla, förmedling, röst

 

Olika genrer:

 • Jazz
 • Folkmusik
 • Schlager
 • Visa
 • Pop
 • Rock
 • Improvisation

   

Röstrollspel (gärna eget material)

Röstteori

Handledning i eget arbete

 

Olika utbildningar

 

 

FÖRÄLDRARUTBILDNING

 

TEATER FÖR ÄLDRE

 

HÄRSKARTEKNIK

 

GRUPPDYNAMIK

 

RÖST & SÅNGUTVECKLING